Skip to Content

Юхименко В.В., Кармазин В.А. Доларизація української економіки

 УДК 339.564
Хлонь К. В.
магістр
Герасимчук В.Г.
доктор економ. наук, професор
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ЗВ`ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ- УЧАСНИЦЯМИ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ
Вступ
Економічний розвиток будь-якої держави в значній мірі залежить від її участі в міжнародних економічних, і транскордонних, як їх частини, відносинах. Ще жодна країна не спромоглася створити повноцінну економіку, ізолювавши себе від світової економічної системи. Саме завдяки зовнішньоекономічній діяльності країни отримують можливість спеціалізації в окремих галузях економіки, одночасно імпортуючи товари, які не виробляються національним господарством. При дослідженні транскордонних економічних зв’язків актуальним є комплексний аналіз економічних факторів, що діють в сфері зовнішньоторговельного співробітництва прикордонних регіонів. Ці фактори визначають міжнародну спеціалізацію країн, допомагають розвивати відносини у вигідному для всіх учасників транскордонного об`єднання напрямі, дають можливість будувати прогнозні плани з метою недопущення негативних подій в межах світової економіки.
PDFschoolar | about seo