Skip to Content

Інтернет-магазин як інноваційний інструмент для малого поліграфічного підприємства

УДК 658.15
Литовченко Н.М., спеціаліст
Шелехов К.В. к.т.н., доцент
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАЛОГО ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В роботі висвітлено особливості застосування Інтернет-магазину як інноваційного інструмента підвищення ефективності малого поліграфічного бізнесу, розкрито вплив Інтернет-технологій на розвиток суб’єктів малого підприємництва. Наведено статистику росту веб-комерції та проведено дослідження впливу використання Інтернет-магазину на зростання доходів конкретного поліграфічного підприємства. Робота включає 7 сторінок, 3 підрозділи, 2 рисунки, 1 таблицю та 5 літературних джерел
PDFschoolar | about seo