Skip to Content

Моделювання конкурентоспроможності товару на ринку України

 УДК 332.85
Пащенко Т.В., Фартушний І. Д. к. ф.-м. н., ст. викл.

МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ НА РИНКУ УКРАЇНИ

На сучасному етапі в Україні специфіка проблеми конкуренції полягає в тому, що на одному полі зустрічаються фірми різного типу. Реальне конкурентне середовище сильно відрізняється від моделі, розробленою класичною західною економічною наукою, де довершена конкуренція, монополістична конкуренція і олігополія, існують окремо. Наприклад, якщо має місце олігополістична конкуренція, то присутньо п'ять гравців і більше нікого немає. У реальному житті нічого цього не буває, все змішано, реально існує співтовариство компаній.
PDF

 schoolar | about seo