Skip to Content

Моделювання та оцінювання інвестиційних проектів в умовах ризику

 УДК 338.22.021.4:519.86

© Гальчинський Л.Ю. канд. техн. наук, доцент, © Чернишов І.В.
магістрант Національній технічний університет України «КПІ»

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ РИЗИКУ

Побудовано математичну модель підприємства по впровадженню інвестиційних проектів в умовах ризику, проведено її ідентифікацію. Обґрунтовано переваги моделі перед аналогічними моделями. На основі даної моделі розроблений програмний продукт, що автоматизує проведення необхідних розрахунків.
PDF
 schoolar | about seo