Skip to Content

Франчайзинг як форма кредитування бізнесу в ринкових умовах

УДК 339.187.44

Юхименко В.В. магістр Юхименко Т.В. бакалавр Кармазін В.А. канд. техн. наук, доцент

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА КРЕДИТУВАННЯ БІЗНЕСУ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Стаття розглядає франчайзинг, який в усьому світі давно вважається надійним методом кредитування малого бізнесу та розширення великих компаній. Досліджено стан ринку франчайзингу в Україні та тенденції його розвитку.
PDF
 schoolar | about seo