Skip to Content

Територіальне розділення ринку як варіант оптимізації системи збуту товарів на ринку пвх-вікон

УДК 658.811
Красник О.В. магістр, Комяков О.О. канд. екон. наук, доцент

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗДІЛЕННЯ РИНКУ ЯК ВАРІАНТ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗБУТУ ТОВАРІВ НА РИНКУ ПВХ-ВІКОН

В умовах фінансової та економічної кризи, функціональна область збуту є найбільш суттєвою для підприємства, адже частину надходження коштів з ринку забезпечує саме збут. Значну роль в діяльності підприємств в таких умовах на ринку відіграє система збуту, від якої значним чином залежать ринкова частка підприємства, конкурентоспроможність та взагалі можливість існування на ринку. Тому в умовах фінансової та економічної кризи є не достатньо просто сформувати систему збуту, а слід її оптимізувати таким чином, щоб забезпечити для підприємства охоплення найбільш крупних споживачів та їх втримання, потім - середніх, і на кінець, охоплення дрібних. 
PDF
 schoolar | about seo