Skip to Content

Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності

 Вступ.
Успіх у світі бізнесу вирішальним чином залежить від правильності й обґрунтованості прийняття рішень на всіх рівнях господарювання, незалежно від форм власності, що, у свою чергу, не можливе без урахування ризику. Менеджерам підприємств потрібно вміти аналізувати ризик, оцінювати його ступінь і не виходити за допустимі межі. Тобто, сучасний менеджер повинен не уникати ризику, а передбачати його, прагнучи знизити до якомога нижчого рівня.
PDF
 schoolar | about seo