Skip to Content

Стратегія розвитку альтернативної електроенергетики в Україні

 УДК 620.91
Калусовська Н.С. магістрант,  Стеченко Д.М. доктор економічних наук, професор

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Вступ
Енергетика України – це система галузей, що охоплює паливну промисловість та електроенергетику з їх підприємствами, комунікаціями, системами управління, науково-дослідною базою. Підприємства енергетики ведуть освоєння, переробку та транспортування енергоносіїв, виробництво та пе¬редачу електроенергії і тепла. Робота енергетики оцінюється за показниками рівня забезпеченості країн носіями, рівня енергоспоживання в окремих країнах, пропорціями паливно-енергетичного балансу країн і світу в цілому.
 
PDFschoolar | about seo