Skip to Content

Перспективи розвитку авіабудування України

 УДК 339.5:629.7
Волошина Н.О., Кравченко Д.А. магістри, УС-41м Герасимчук В.Г. доктор економічних наук, професор

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Вступ. Авіаційна галузь є стратегічно важливою і займає пріоритетне місце у розвитку народногосподарського комплексу країни. Україна, незважаючи на економічні труднощі, здатна розробляти та складати конкурентоспроможну на світовому ринку авіаційну техніку, використовуючи потенціал, накопичений за часів Радянського Союзу та сучасні розробки. Основними напрямами розвитку галузі в світі є об’єднання країн в консорціуми, що перетворює протистояння окремих компаній на протистояння окремих державних блоків. Для збереження вітчизняної галузі, Україні необхідно шукати надійних партнерів для налагодження виробничо-коопераційних зв’язків та для виходу на нові ринки збуту, зокрема, азійські, що характеризуються швидкими темпами зростання.
PDF
 schoolar | about seo