Skip to Content

Ризики при підписанні зовнішньоекономічних контрактів

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків вітчизняних суб’єктів господарювання потребує розширення спектра знань та поінформованості для досягнення успіху та формування гідного іміджу на міжнародних ринках. Складність і нестабільність як зовнішнього, так і внутрішнього середовищ, мінливість кон’юнктури світового фінансового та товарного ринків і зумовлені цим ризики змушують їх шукати нові способи та сфери одержання прибутку.
Практика господарської діяльності економічних суб’єктів свідчить, що оцінювати стан і динаміку економічної системи, управляти, приймати рішення у фінансово-економічній сфері доводиться в умовах невизначеності, конфліктності, дії дестабілізуючих чинників і зумовлених ними ризиків.
Ризики супроводжують кожного суб’єкта господарювання. Вони поширюються на величезний спектр діяльності підприємств, до якого входить і підписання зовнішньоекономічних контрактів.
Укладання контракту передбачає перш за все визначення характеру угоди, під яким розуміється зміст зовнішньоторговельної операції з урахуванням виду і форми оплати за товар та переходу права власності на нього. В свою чергу, товар – це об'єкт торговельної угоди, який матеріалізован та має фізичні параметри - обсяг, вагу, кількість тощо.[8] Таким чином першим ризиком при укладенні зовнішньоторговельної угоди є вибір її змісту. Обрання по змісту та характеру угоди, що має суттєві відмінності від розглянутих, є джерелом ризиків невиконання контракту та призводить до витрат часу на приведення умов контракту у відповідність з чинним національним законодавством.
PDF schoolar | about seo