Skip to Content

Контролінг як функція управління підприємством

Ткаченко А. М., магiстр
Шелехов К.В., канд. екон. наук, доцент
КОНТРОЛІНГ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Стаття присвячена контролінгу – сучасній концепції управління діяльністю підприємства, яка координує й інтегрує процеси планування, регулювання й контролю. Обґрунтовано актуальність і необхідність впровадження контролінгу. Розглянуто поняття, мету і завдання контролінгу, його сутність і роль у системі управління підприємством.
PDFschoolar | about seo