Skip to Content

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВХІДНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

УДК 659
Дяченко О.В., Стадніченко В.В.,канд. економ. наук
Національний технічний університет України «КПІ»

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВХІДНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

Стаття фокусує увагу на особливостях концепції вхідного маркетингу. Авторами пропонується розглядати вхідний маркетинг як тактику комплексного використання інструментів Інтернет-маркетингу. В статті відображено місце вхідного маркетингу в комплексі маркетингових комунікацій та викладено інструменти його використання. Авторами запропоновано чотири етапи використання вхідного маркетингу на підприємстві, які пов’язані з поступовим перетворенням потенційного споживача, що цікавиться інформацією в Інтернеті на нового клієнта компанії. Для кожного з етапів наведено ефективні інструменти для досягнення цілей і особливості їх використання. Також в статті наведено комплекс ключових показників ефективності вхідного маркетингу на підприємстві, який передбачає використання на кожному етапі окремих актуальних показників. В зв’язку з тим, що поняття вхідного маркетингу є відносно новим, авторами наводяться переваги та недоліки його застосування, та зазначаються бар’єри для його запровадження в маркетингову діяльність підприємств.
Ключові слова: маркетингові комунікації, Інтернет-маркетинг, вхідний маркетинг,лід, контент маркетинг. 
PDFschoolar | about seo