Skip to Content

Розвиток малого підприємства в структурі комплексу

УДК 519.86 
Лазарєва Н.О., Фартушний І.Д., канд. фіз.-мат. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В СТРУКТУРІ КОМПЛЕКСУ

Підвищення ефективності функціонування підприємництва завжди є актуальною
проблемою. В статті розглядаються проблеми пошуку оптимальної стратегії
інвестування малого підприємства великим. Запропоновано модель розвитку малого підприємства в структурі комплексу в вигляді системи диференційних рівнянь. Автором була розглянута ситуація коли мале підприємство постачає частину своєї дрібносерійної продукції великому підприємству, а велике в свою чергу направляю частину власних інвестицій на мале підприємство. Таким чином велике підприємство має обрати стратегію інвестування малого підприємства. На цьому прикладі була розрахована динаміка основних виробничих фондів малого підприємства за 4 роки. Це дозволяє прослідкувати як тип інвестування впливає на основні виробничі фонди та зробити висновки стосовно ефективності такої кооперації. 

Ключові слова: мале підприємництво, економіко-математичні моделі.
PDF
 schoolar | about seo