Skip to Content

Етапи впровадження нового товару на ринку швидкомонтованих конструкцій

УДК 658.624-028

Кузнецов Я.В., Кубишина Н. С.канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНКУ ШВИДКОМОНТОВАНИХ КОНСРУКЦІЙ

 В статті проаналізовані етапи впровадження нового товару різних наукових підході вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них цікавими міркуваннями виявилися стосовно впровадження нових товарів на промисловому ринку. Запропоновано власне бачення розроблення етапів впровадження нового товару, що є найбільш адаптованими до промислового ринку швидкомонтованих конструкцій. При цьому акцентується увага на атрибутах товару-дизайн та модифікації товару його ризиках. У статті розглянуто результати практичного застосування даних етапів: на прикладі нового товару для підприємства, що працює на ринку швидкоремонтованих конструкцій. На основі проведеного маркетингового дослідження пропонується взаємозв’язок між технологічної сферою та сферою маркетингу при розробленні та впровадженні етапів виходу на ринок з новим товаром.
Ключові слова: новий товар, розроблення, впровадження, ризики, швидко ремонтовані конструкції.  
PDFschoolar | about seo