Skip to Content

Управління процесами розвитку персоналу в підприємницьких організаціях

Гонтар Д.Б. Магістр
Довгань Л.Є. к.е.н., професор НТУУ «КПІ»
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Анотація
В статті висвітлено теоретичне узагальнення і нове рішення наукової задачі підвищення управління процесами розвитку персоналу в підприємницьких організаціях на основі підвищення професійної компетенції управлінського персоналу, що дозволяє усунути кризові явища і сприяти стабільному зростанню в розвитку підприємницьких структур малого бізнесу в Україні. Розглянуто методи до ефективності праці управлінської діяльності. Доведено, що отримані результати і розроблені рекомендації є методичною базою підвищення ефективності підприємства.
PDFschoolar | about seo