Skip to Content

Сутність і зміст виробничої стратегії підприємства

Абраменко К.А. магiстр
Шевченко Т.Є. канд. техн. наук, доцент
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто виробничу стратегію підприємства, її сутність і зміст. Розкрито особливий предметний зміст виробничої стратегії через її основні позиції. Коротко описано та надано деякі методичні рекомендації по основним компонентам виробничої стратегії.
PDFschoolar | about seo