Skip to Content

Якість та ціна як фактори підвищення конкурентоспроможності продукції

УДК 658.56
Кобцов Н.В., Тюленєва Ю.В., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ЯКІСТЬ ТА ЦІНА ЯК ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

У даній статті були розглянуті основні чинники, що впливають на конкурентоспроможність продукції вітчизняних підприємств, що в свою чергу визначає конкурентоспроможність підприємства. А саме якість та ціна, два нероздільних фактора конкурентоспроможності продукції. Особливу увагу було приділено основним принципам, на яких ґрунтується управління якістю. Визначені основні фактори, що впливають на рівень якості продукції, також були проаналізовані проблеми впровадження міжнародних стандартів на вітчизняних підприємства та шляхи вирішення цих проблем. Також було приділено увагу ціновому фактору конкурентоспроможності товару, адже під впливом економічних спадів знизилася купівельна спроможність споживачів, підвищилася іноземна конкуренція на внутрішньому ринку, через потік більш дешевих та якісних товарів. Таким чином було визначено два напрями фактору впливу на формування конкурентоспроможності продукції, з одного боку якість, а з іншого ціна. В сучасних умова продукція, яка відповідає стандартам, технічним умовам, а також має цінову перевагу перед конкурентами, має велике значення на шляху до підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

PDF schoolar | about seo