Skip to Content

Розвиток малого та середнього бізнесу - запорука стабільності економіки

Гусак Ю.Е., Погребняк А.Ю.
Національний технічний університет України «КПІ»

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ – ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Стаття містить відомості про малий та середній бізнес, визначається його роль в розвитку національної економіки.
Виокремлено ознаки та підходи визначення малого бізнесу, наведено критерії щодо доцільності його існування, що передбачає не тільки насичення ринку товарами та послугами, а й посиленням конкуренції, формуванням потужного середнього класу. Проаналізовано та узагальнено функції малого бізнесу,на основі яких сформовано його переваги. В порівняльному аналізі подано роль малого та середнього бізнесу в Україні, США, Японії, Франції, виявлено, що процент зайнятості в даному сегменті незначний, частка експортної орієнтації також невелика, але частка у ВВП складає більшість. Відслідковано, яка частина українців має бажання створити власну справу та виділені причини чому не має можливості це зробити. Розроблена програма заходів щодо політики держави в сфері розвитку підприємств малого та середнього бізнесу (основні заходи), підкреслена важливість реформування існуючої системи.
У висновках зазначено колосальну необхідність формування конкурентоспроможних підприємств малого бізнесу, що є можливим при ефективній взаємодії підприємця та держави, яка в особі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, повинна забезпечувати не лише фінансову підтримку, а й громадську, законодавчу та соціальну.

PDF schoolar | about seo