Skip to Content

Дослідження ризиків та ефективності впровадження заходів по підвищенню продуктивності виробничої діяльності підприємства ТОВ «СІРІУС ЕКСТРУЖЕН

УДК: 338.984
Стельмах О.С., Гречко А.В., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ПІДВИЩЕННЮ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СІРІУС ЕКСТРУЖЕН»

Робота присвячена аналізу та оцінці ризиків підвищення ефективності виробничої діяльності ТОВ «СіріусЕкстружен», які виникають в процесі впровадження альтернативних заходів спрямованих на досягнення поставленої мети. В статті проаналізовано стан ринку на якому працює ТОВ «СіріусЕкстружен», запропоновано альтернативні проекти підвищення рівня продуктивності його виробничої діяльності, на основі яких проведено кількісний аналіз ризиків проектів, шляхом дослідження їх чутливості. За результатами проведеного аналізу, розроблено заходи з підготовки обраного проекту, запропоновано перелік проектних робіт, необхідних для його реалізації, розглянуто зміну продуктивності виробничої діяльності та більшості часткових показників до та після запровадження обраного проекту, виділено позитивні наслідки реалізації проекту, що призвели до зростання загальної продуктивності виробничої системи. Проведені в дослідженні розрахунки несуть суттєве практичне значення для господарської діяльності конкретного підприємства і пропонується до впровадження.
 PDFschoolar | about seo