Skip to Content

Особливості зовнішньоекономічної діяльності України в умовах світової фінансової кризи

 УДК 339.56.055
Ратошнюк А.Г., студентка групи УС-51 Охріменко О.О. Канд. екон. наук., доцент кафедри міжнародної економіки

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Вступ. Зовнішньоекономічна діяльність виступає джерелом валютних надходжень, створює підґрунтя для розвитку науково-технічного потенціалу національної економіки, залучення до міжнародного конкурентного ринкового середовища, створення та просування продукції, орієнтованої на експорт. 
Зовнішньоекономічні зв’язки відіграють значну роль у господарській діяльності українських підприємств та організацій. Зростає зацікавленість в економічному, виробничому та науково-технічному співробітництві з партнерами із зарубіжних країн, що сприяє залученню капіталу, нових технологій та ноу-хау. Все це сприяє дослідженню різних аспектів міжнародного співробітництва.
PDF
 schoolar | about seo