Skip to Content

Особливості формування корпоративної культури на підприємстві

УДК: 35:022.8
Гресь Є.Ю., Язвінська Н.В., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У даній статті детально розглянуто роль управління корпоративною культурою в підвищенні ефективності маркетингової діяльності підприємства. Проаналізовано та наведено основні визначення поняття «корпоративна культура» на основі чого були виявлені основні підходи до визначення корпоративної культури (символічний, когнітивний та систематичний). Наведено та проаналізовано рівні корпоративної культури, детально розглянуто її складові та роль на сучасному підприємстві. Досліджено та зображено процес формування корпоративної культури. На основі проведеної роботи було виявлено та розкрито основні фактори, що впливають на формування корпоративної культури підприємства. Було розроблено рекомендації для підприємств що до організації корпоративної культури. Наукова новизна статті полягає у виділенні характеристик підприємства, що впливають на формування та розвиток корпоративної культури, як інструменту підвищення маркетингової ефективності підприємства.
 PDFschoolar | about seo