Skip to Content

Проблеми та методи мотивації персоналу підприємства в умовах змін

 УДК 331.108.5
Ткаченко А., Кравченко М.О., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІН

У статті проаналізовані мотиваційні аспекти управління діяльністю персоналу підприємств з метою підвищенні його професійної компетентності, креативності, новаторських здібностей для забезпечення адаптивності підприємства до змін. Доведена необхідність формування відповідної адаптивної корпоративної культури на підприємстві та виявлені її ключові характеристики. Виявлені та узагальнені проблеми, що перешкоджають її формуванню, зокрема, відсутність ідентифікації персоніфікованих інтересів менеджерів з інтересами самих підприємств і їх власників, а також неможливість забезпечення повної мотивації. На основі узагальнення підходів різних авторів, запропоновані способи мотивації, а також умови їх запровадження на підприємстві. Доведена корисність залучення зовнішніх консультантів з організаційного розвитку для започаткування процесу самоорганізації підприємства.
PDFschoolar | about seo