Skip to Content

Стратегія інноваційного розвитку молокопереробних підприємств

УДК 330.341.1
Кулаченко Е.В., Жигалкевич Ж.М., канд. эконом. наук,
Национальный технический университет Украины «КПИ»

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто сутність і основні елементи стратегії інноваційного розвитку молокопереробних підприємств. Визначено ключові передумови переходу системи національного агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку за допомогою створення ефективного інституційного середовища та господарського механізму. Проведено наукові дослідження факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, які визначають вибір стратегії інноваційних перетворень. Також у статті виділені основні компоненти політики інновацій, перспективи їх розвитку. Визначено ключові напрямки реалізації інноваційної політики у сфері агропромислового виробництва України. Обгрунтовано стратегічні орієнтири інноваційного розвитку молокопродуктового комплексу в розрізі його базових складових. 
PDFschoolar | about seo