Skip to Content

Інноваційна складова економічної безпеки підприємства

УДК 658.012.8
Дьяченко О.А., Артеменко Л.П., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто сутність економічної безпеки підприємства та визначено традиційну структуру економічної безпеки суб’єктів господарювання. Досліджено основу інноваційної складової економічної безпеки та на основі цього визначено інноваційну складову як окрему та одну з найбільш вагомих складових економічної безпеки підприємства. Інноваційна складова економічної безпеки підприємства розглядається як система заходів безпеки підприємства, що покликана забезпечувати широке використання інноваційних нововведень як при збуті та виробництві, так і на інших стадіях і створювати інноваційно-сприятливий клімат як у процесі виробництва, так і у захисті підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз. Також в статті проаналізовано ризики інноваційної складової економічної безпеки суб’єктів господарювання та визначено методи їх зниження, серед яких: метод диверсифікації інноваційної діяльності, передача ризику через укладання контрактів, страхування ризиків інноваційної діяльності .
 PDFschoolar | about seo