Skip to Content

Транскордонне співробітництво України та Російської федерації в системі єврорегіонів

 УДК 339.94
Кравченко Д.А., магістр, група УС-41м Герасимчук В.Г., доктор економічних наук, професор

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В СИСТЕМІ ЄВРОРЕГІОНІВ

Вступ. В сучасних умовах розвитку світової економіки міжнародні інтеграційні процеси стають визначальними і значною мірою набувають регіонального відтінку. Все більша роль у міждержавних відносинах надається регіонам. У зв’язку з цим, зростає значення транскордонного співробітництва.
Інтеграція науки та виробництва в рамках запровадження транскордонного співробітництва між Україною та Росією стане запорукою зростання економічного потенціалу їх прикордонних регіонів та їх залучення до міжнародного поділу праці в якості конкурентоспроможного суб’єкта.
PDF
 schoolar | about seo