Skip to Content

Актуальність формування інфраструктури інноваційної діяльності в національній іноваційній системі України

УДК 330.341.1:338.49
Гераськова О. О., Стеченко Д. М., доктор економ. наук, професор
Національний технічний університет України «КПІ»
АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Розглянуто основні аспекти функціонування національної інноваційної системи України, визначено її складові та фактори, що є вирішальними для функціонування інноваційного комплексу держави. Простежено  динаміку ключових індикаторів розвитку науки та інновацій в Україні. Проведено порівняння основних показників, зокрема структури та обсягу витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, з середніми значеннями для країн ЄС. На основі цього аналізу визначено недоліки та охарактеризовано передумови ефективного розвитку національної інноваційної системи. Розкрито кількісні характеристики інфраструктури інноваційної діяльності та охарактеризовано значення окремих її елементів для покращення інноваційної активності країни, організаційної, правової та економічної підтримки інноваційної діяльності.  На основі аналізу кількісних та якісних показників, які їй притаманні, визначено переваги та проблеми, що існують в даній сфері та запропоновано ряд заходів щодо їх подолання
PDFschoolar | about seo