Skip to Content

Стратегічний інструметарій інноваційного розвитку регіонів України

Рубцов А.М.,студент  Національний технічний університет України «КПІ»
Манцевич Ю.М., д.е.н., доцент,Завідувач секретаріату Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Верховної Рада України
СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті доводяться переваги управління інноваційними процесами на регіональному рівні. Дано визначення стратегії інноваційного розвитку регіону, як стратегічного плану дій, спрямованого на розвиток потенціалів регіону, що забезпечить збалансований розвиток усіх сфер регіональної системи (соціальної, економічної, культурної). У статті запропоновано структурно-логічну схему формування механізму реалізації стратегії інноваційного розвитку на макрорівні, яка може бути екстрапольована і на регіональний рівень. Визначені переваги, що зумовлюють розвиток інноваційних процесів на регіональному рівні порівняно з макрорівнем, а також фактори, що зумовлюють формування та реалізацію стратегії інноваційного розвитку регіонів. Доведено, що реалізація стратегії інноваційного розвитку регіонів в умовах інтеграційного вибору держави вимагає створення сприятливих інституційних умов. На основі аналізу виділено ряд факторів, що зумовлюють вдосконалення стратегічного інструментарію регіонального рівня, а саме: низька ефективність реалізації розроблених стратегій соціально-економічного розвитку регіонів, неефективність використання наявних ресурсів територій, стійка тенденція поглиблення депресивності та диспропорцій багатьох регіонів України.
 
PDFschoolar | about seo