Skip to Content

Інвестиційний клімат в Україні: проблеми формування та заходи поліпшення

УДК 338.23
Трохименко М.Ю., Гречко А.В. к.е.н., доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ
Стаття присвячена дослідженню інвестиційного клімату в Україні, аналізу проблем його формування та розробці заходів його поліпшення. В роботі визначено, основні причини погіршення інвестиційного клімату в Україні, виявлено чинники, що забeзпечують подoлання або знижeння ризикiв для інвесторів в Україні. Інформаційною базою для оцінки інвестиційного клімату в даній статті є статистична інформація.
Також, авторами виявлено ряд факторів, що можуть позитивно вплинути на формування інвестиційного клімату, надано рекомендації щодо поліпшення державної політики в сфері інвестування, а також проаналізовано низку статистичних даних, які дають змогу об’єктивно оцінити інвестиційний клімат нашої країни. Результатом дослідження є систематизація і узагальнення основних шляхів покращення інвестиційного клімату. У висновках наведено основні проблеми формування інвестиційного клімату в Україні та надано шляхи його поліпшення.
PDFschoolar | about seo