Skip to Content

Дослідження динаміки світових цін на золото та їх вплив на індекс зовнішньої торгівлі високотехнологічною продукцією у країнах АСЕАН З Україною

УДК 339.72: 336.742
Лісовська Н. В.,Войтко С. В. доктор. економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СВІТОВИХ ЦІН НА ЗОЛОТО ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІНДЕКС ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ У КРАЇНАХ АСЕАН З УКРАЇНОЮ
Розглянуто золотовалютні резерви країн Південно-Східної Азії та України, визначено їх місце в світі. Проаналізовано інноваційну політику даних країн, етапи розвитку та їх особливість. Проведено аналіз міжнародної торгівлі високотехнологічної продукції між Україною та членами АСЕАН (Сінгапуром, Індонезією, Малайзією, В’єтнамом та Таїландом) протягом 2004 – 2012 років. Виявлено країни, в яких частка експорту в загальному обсязі експорту промислової продукції складає більше ніж 50 %, що є найкращими показниками в світі. Визначено один із факторів, який безпосередньо впливає на високотехнологічний сектор, а так, у свою чергу, і на торгівлю товарами високих технологій. Досліджено світові ціни на золото та їх можливий вплив на індекс торгівлі високотехнологічної продукції з Україною. Доведено, що золотовалютні резерви відіграють значну частину в економіці країн Південно-Східної Азії та впливають на розвиток даних країн. Проведено кореляційний аналіз між світовими цінами на золото та зовнішньою торгівлею ВТП
PDFschoolar | about seo