Skip to Content

Валютно-курсовий аналіз на основі макроекономічних показників:динамічний аспект

УДК 336.748
Базилевська Я. І.,Войтко С. В. доктор економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»
ВАЛЮТНО-КУРСОВИЙ АНАЛІЗ НА ОСНОВІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: ДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТ
Розглянуто і проаналізовано динаміку середньозваженого курсу долара, ВВП у розрахунку на 1 особу з поправкою на дефлятор, мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму з поправкою на інфляцію у період 1996 – 2011 рр. Підтверджено теорію існування залежності курсу долара від вищезазначених макроекономічних показників за офіційними статистичними даними докризового та кризового періодів та відображено її у графіках. Оцінено наслідки залежності та проведено узагальнюючий аналіз. Визначено вплив глобальної економічної кризи на валютно-курсові коливання та зміну досліджуваних показників. Розкрито суть понять «дефлятор», «інфляція», «валютний курс», «мінімальна заробітна плата», «прожитковий мінімум», «валовий внутрішній продукт». Розглянуто можливі причини і наслідки валютної нестабільності в Україні (різкі «скачки» валютного курсу) та проаналізовано політику Національного банку у даних випадках. Визначено фактори, від яких залежить курс національної грошової одиниці України та виявлено їх зміну під впливом валютно-курсових коливань долара. Приведено аргументи, що підтверджують актуальність визначення впливу валютного курсу на макроекономічні показники
PDFschoolar | about seo