Skip to Content

Стратегічні альтернативи товарної політики на ринку теплотехнічних товарів України

УДК 339.138
Свербиус Н.Ю.,Кубишина Н.С. канд. економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»
СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКУ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ
У статті розкрито сутність маркетингової товарної політики промислових підприємств в умовах економічної нестабільності. Для посилення конкурентних позицій продукції промисловим підприємствам необхідно розроблювати виважену маркетингову товарну політику. Проаналізовано стратегічні альтернативи товарної політики, зокрема політику на ринку теплотехнічних товарів України. Запропоновано стратегію диференціації, яка полягає в здатності котельні або промислового котла комбінувати різні види палива, що допоможе значно зменшити вартість експлуатації такого товару та зробити його відмінним від товарів конкурентів.
Найбільш привабливою стратегічною альтернативою товарної політики для підприємств на ринку теплотехнічних товарів України є  диференціація товару, так як таке рішення не потребує залучення значної кількості ресурсів в порівнянні із стратегією інновації.
Диференціація товару за рахунок поліпшення його властивостей робить його більш уніфікованим, комплексним і зручним, завдяки чому компанія розвиває свій імідж і формує імідж компанії – новатора, що дозволяє їй розширити сферу своєї діяльності на ринку і завоювати сегменти на нових ринках.
 
PDFschoolar | about seo