Skip to Content

Удосконалення політики маркетингових комунікацій виробника екологічних будинків

Гресь Є.Ю.,Співаковська Т.В. канд. економ. наук
Національній технічний університет Україні «КПІ»

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ВИРОБНИКА ЕКОЛОГІЧНИХ БУДИНКІВ
У статті розглянуто динаміку розвитку українського ринку дерев’яних будинків, фактори ринкового середовища, які мають вплив на діяльність одного із забудовників – ТзОВ «Мій дім». Визначено основні етапи проведення маркетингового дослідження для аналізу існуючої комунікаційної політики підприємства з метою пошуку шляхів її вдосконалення. На основі результатів проведеного маркетингового дослідження виокремлено дві цільові аудиторії, на які доцільно орієнтувати комунікаційний вплив: жителі міст, які перебувають на вирішальних стадіях прийняття рішення про будівництво дерев’яного будинку (здійснюють вибір забудовника), а також існуючі клієнти компанії. Для кожної з цільових аудиторій розроблено рекомендації з удосконалення комунікаційної політики, які можуть бути використані підприємством у практичній діяльності, зокрема визначено цілі просування, обрано елементи комплексу маркетингових комунікацій, які доцільно використовувати, та запропоновано конкретні заходи для досягнення поставлених цілей
PDF.schoolar | about seo