Skip to Content

Просування послуг за допомогою засобів телекомунікації

УДК 339.138:656
Зуб Т.А., Зозульов О.В.  канд. економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»

ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
В статті розглядається сутність засобів телекомунікації та специфіка їх застосування для просування послуг. Особливу увагу приділено Інтернет-комунікаціям, виділено переваги від просування через мережу Інтернет. Також, проведено порівняння традиційних ЗМІ з мережею Інтернет, при цьому розглядаються комунікаційні моделі. Проаналізовано соціально-економічні відносини між продавцем та споживачем и розглянуто їх на прикладі ринку експрес-перевезень. Також, досліджується особливість послуги експрес-перевезення, виділено основні характеристики та їх вплив на просування. В результаті, визначено фактори, які необхідно враховувати при просуванні послуг, та запропоновано ряд заходів для комунікацій у сфері послуг.
PDFschoolar | about seo