Skip to Content

Моделювання фондового портфелю в умовах нестабільності

УДК 336.77.037
Колядюк В.В.,Фартушний І.Д.кандидат фізико-математичних наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
МОДЕЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЮ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
MODELING OF STOOCK POTFOLIO UNDER INSTABILITY
В статті розглянуті методи моделювання фондового портфелю інвестора. Автором проведено аналіз моделей формування портфелю та розглянуто методи подальшого аналізу та управління сформованим портфелем.
В статье рассмотрены методы моделирования фондового портфеля инвестора. Автором проведено аналіз моделей формирования портфеля и рассмотрено методы последующего анализа и управления сформированным портфелем.
In the article were presented methods of modeling stock portfolio of investor. By author was done an analysis of models of stock portfolio formation and were presented methods of future analysis and managing of the portfolio.
PDF



schoolar | about seo