Skip to Content

Шляхи зниження цінової чутливості

УДК 339.138
Коміссарчик О.Є.,Юдіна Н. В.канд. економ. наук, ст. викладач
Національний технічний університет України «КПІ»
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ
WAYS TO DECREASE THE PRICE ELASTICITY
В статті обґрунтовано перспективність використання засобів нівелювання цінової еластичності в Україні. В ході дослідження виявлено основні маркетингові засоби для зниження цінової еластичності на споживчому ринку. Окреслені основні напрямки застосування засобів для українського та для світового ринку.
В статье обусловлена перспективность использования средств нивелирования ценовой эластичности в Украине. В ходе исследования были выявлены основные маркетинговые средства для снижения ценовой эластичности на потребительском рынке. Очерчены основные пути применения средств для украинского и для мирового рынка.
The article provides grounding of leveling of price elasticity in Ukraine. The research identifies the main marketing tools to decrease the price elasticity of the consumer market, outlines the main directions for the use for Ukrainian and for the world market.
PDFschoolar | about seo