Skip to Content

Сучасні механізми управління ефективністю діяльності підприємств

УДК 334.735
Васильченко О.Р. Довгань Л.Є. канд. економ. наук, професор
Національний технічний університет України “КПІ”
 
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
CURRENT MECHANISMS FOR PERFORMANCE MANAGEMENT OF ENTERPRISES

В статті розглядаються сутність управління ефективністю діяльністю підприємств та дається оцінка сучасним механізмам управління ефективністю діяльності підприємств.
В статье рассматриваются сущность управления эффективностью деятельности предприятий и дается оценка современным механизмам управления эффективностью деятельности предприятий.
The article deals with the essence of performance management activities of enterprises and assesses the current mechanisms of management efficiency.
PDFschoolar | about seo