Skip to Content

Застосування сучасних інструментів маркетингу у просуванні продукції банкнотно-монетного двору

УДК 659:339
Юхименко Т.В. Шульгіна Л.М., док. екон. наук, професор
Національний технічний університет України «КПІ»
 
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ У ПРОСУВАННІ ПРОДУКЦІЇ БАНКНОТНО-МОНЕТНОГО ДВОРУ
MODERN MARKETING TOOLS IN PRODUCT PROMOTION OF BANKNOTE PRINTING AND MINTING WORKS

У статті досліджено роль сучасних інструментів маркетингу у просуванні продукції. Проаналізовано досвід країн, що приймали міжнародні спортивні змагання у 2010 р. Розроблено практичні рекомендації щодо застосування найбільш ефективних засобів просування продукції для Банкнотно-монетного двору під час чемпіонату з футболу Євро-2012.
В статье исследована роль современных инструментов маркетинга в продвижении продукции. Проанализирован опыт стран, принимавших международные спортивные соревнования в 2010 г. Разработаны практические рекомендации по применению наиболее эффективных средств продвижения продукции для Банкнотно-монетного двора во время чемпионата по футболу Евро-2012.
This article explores the role of modern marketing tools in promoting products. Study examines the experience of countries that hosted international sporting events in 2010. It also provides practical guidance on applying the most effective means of promoting products for Banknote Mint during the football championship Euro-2012.
 
PDFschoolar | about seo