Skip to Content

Вибір методів маркетингового дослідження попиту на промисловому ринку

 УДК 658.8
Микало О.І. магістр, Зозульов О. В. канд. економ. наук, доцент

ВИБІР МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

Необхідність підвищення ефективності діяльності промислових підприємств вимагає їх швидкої адаптації до роботи в умовах ринку. Планування маркетингової діяльності підприємства тісно пов’язане з дослідженням показників ринкового попиту, які визначають комплекс його маркетингових заходів на ринку.
PDF

 schoolar | about seo