Skip to Content

Оцінка інвестиційних програм у житлово-будівельному комплексі

УДК 330.322.5
© Савкова О.М., магістр
© Кочетков В.М., доктор економ. наук, професор
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ У ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ
Вступ. Проблеми забезпечення умов для розширеного відтворення житла та створення його ефективного ринку є найбільш актуальними. Вони активно досліджуються в розвинутих країнах, у Східній Європі та Росії. В Україні такі проблеми залишаються майже не розробленими. Це стримує трансформаційні зміни в економіці, реальну приватизацію житлового фонду, введення в торговий оборот землі, розвиток іпотечного кредитування, реконструкцію старих житлових забудов, запровадження нових інвестиційних та фінансово-кредитних механізмів розширеного відтворення житла. Першочерговим у забезпеченні стабільного розвитку є створення ефективного механізму взаємодії відтворення житла із загальним макроекономічним і соціальним розвитком.
PDFschoolar | about seo