Skip to Content

Оцінка напрямів співпраці взаємодії ТНК з високотехнологічною сферою України

 УДК 330.341.1
Криворчук С.М., Криворчук А.В. магістри, Войтко С.В. канд. економ. наук, доцент

ОЦІНКА НАПРЯМІВ СПІВПРАЦІ ВЗАЄМОДІЇ ТНК З ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНИ

У розвитку світової економіки останніх десятиліть важливу роль відіграє глобалізаційна та динамічна інтернаціоналізація. Десятки країн світу домоглись високого рівня економічного зростання завдяки розвитку високотехнологічного виробництва та випуску продукції із значним залученням високо-інтелектуальної робочої сили.
PDF

 schoolar | about seo