Skip to Content

Вплив корпоративного управління на конкурентоспроможність підприємства

 УДК 338.621
Корж І.В. магістр, Сердюк Б.М. канд. техн. наук, доцент

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

В Україні відбувається активний процес становлен¬ня корпоративного сектору економіки, створюється потужний комплекс акціонерних товариств (АТ) і корпорацій. Досвід розвинутих країн показує, що розвиток корпоративного сектору сприяє концентрації капіталу та інвестуванню його у напрямках, які забезпечують продуктивність та конкурентоспроможність підприємств на світових і національних ринках, пом'якшують протиріччя поміж працею і капіталом, сприяють демократизації економіки, формуванню корпоративної культури, вирішенню соціальних проблем в країнах.
PDF

 schoolar | about seo