Skip to Content

Передумови розвитку технологічного експорту в Україні

УДК 339.977:339.564
Комариця А.В. магістр,  Дунська А.Р., канд. економ. наук, доцент

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ

Можливості висококонкурентного розвитку національної промисловості визначаються чинниками, що створюють передумови інноваційного зростання та технологічної модернізації. Зміцнення технологічної конкурентоспроможності країн з перехідною економікою, до яких входить й Україна, пов’язується з формуванням нових механізмів інноваційного розвитку та технологічного удосконалення національної промисловості, що сприятимуть розвитку технологічного експорту.
PDF

 schoolar | about seo