Skip to Content

Підходи до управління інноваціями на підприємствах

Довгань Н. П. бакалавр, Смоляр Л. Г. канд. екон. наук, доцент

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Для сучасної науки управління характерним є концептуальний підхід, який базується на основі взаємного узгодження принципів та інструментів управління. Концепції менеджменту зведені науковцями до трьох видів, з точки зору яких можна розглядати будь-який аспект науки менеджменту. Такими підходами є ситуаційний, системний та процесний.
PDF

 schoolar | about seo