Skip to Content

Розвиток комерційних банків в умовах глобалізації

Горбачик О.М. магістра, Кочетков В.М. докт. екон. наук, професор

РОЗВИТОК КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Україна з самого початку незалежності зіткнулася з необхідністю створення надійної банківської системи, яка б забезпечила достойний рівень фінансово-економічних перетворень у перехідній економіці. Використавши світовий досвід, нам вдалось створити цивілізовану дворівневу банківську систему, яка навчилась стабільно працювати в умовах перехідної економіки, світових валютних криз, нестабільності місцевого законодавства. Протекційні заходи НБУ значно обмежили коло іноземних банків, які мали намір розпочати свою діяльність в Україні. Це певним чином знизило конкурентоспроможність українських кредитних інститутів. На сьогодні Уряд України та НБУ розглядають можливості лібералізації банківського законодавства з метою допущення більшої кількості іноземних банків на внутрішній ринок.
PDF

 schoolar | about seo