Skip to Content

Методи та принципи корпоративного управління в будівельній галузі для паливно-енергетичного комплексу України

 УДК 658.012.4
Бутрименко О.В. магістр, Сердюк Б.М. канд. техн. наук, доцент

МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ ДЛЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Розбудова економіки України на основі інноваційно-інвестиційної моделі значною мірою залежить від ефективності управління корпоративним сектором, котрий відіграє провідну роль у національній економіці. В Україні відбувається активний процес становлення корпоративного сектору економіки, створюється потужний комплекс акціонерних товариств і корпорацій. Досвід розвинутих країн показує, що розвиток корпоративного сектору сприяє концентрації капіталу та інвестуванню його у напрямках, які забезпечують продуктивність та конкурентоспроможність підприємств на світових і національних ринках, пом'якшують протиріччя поміж працею і капіталом, сприяють демократизації економіки, формуванню корпоративної культури, вирішенню соціальних проблем в країнах, стабільності середнього класу. В Україні переваги корпоративної форми власності реалізуються недостатньо.
PDF

 schoolar | about seo