Skip to Content

Аналіз основних методик антикризового управління фінансово-економічною діяльністю підприємства

 УДК 330.115:658.1
Овчаренко А.Ю., магістр Круш П.В., к.е.н., професор.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДИК АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

В даній статті розглянуті основні методики оцінки схильності підприємства до банкрутств, досліджено процес розробки фінансової стратегії антикризового управління фінансово-економічної діяльності підприємства.
PDF

 schoolar | about seo