Skip to Content

Облік та раціональне використання робочого часу на підприємстві

 УДК 65.015:144
Пилипчук Д.С., магістр Ткаченко Т.П., канд. економ. наук, доцент

ОБЛІК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розглянуто проблему вивчення організації обліку робочого часу. Окрема увага виді-лена методологічним основам отримання результатів для аналізу робочого часу та тру-домісткості продукції.
PDF
 schoolar | about seo