Skip to Content

Дослідження господарської діяльності підприємства та розробка заходів по поліпшенню його фінансового стану

 УДК 344.735:658.0
Стаднік О. В., магістр Шашина М. В. к.е.н., доцент

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО ПОЛІПШЕННЮ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

У статті розглянуто господарську діяльність та проаналізовано вплив фінансово-економічних умов на функціонування підприємств АПК. Проаналізовано фінансовий стан сільськогосподарських підприємств і обґрунтовано основні напрямки його поліпшення.
PDF

 schoolar | about seo