Skip to Content

Математична модель динаміки валютної паніки в умовах невизначеності

УДК 339.727.4
Коваленко Т.С. студентка Рисцов І.К. к.ф.-м.н., доцент

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНОЇ ПАНІКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У процесі дослідження такого швидкозмінного соціально-економічного явища, як «валютна паніка», розроблена в дискретній формі (у вигляді систем різницевих рівнянь) математична модель динаміки валютної паніки у соціумі з врахуванням придбання та втрати імунітету, що характеризує динаміку зміни чисельності різних підгруп соціуму.
Основна мета полягала у побудові адекватної математичної моделі динаміки валютної паніки у межах соціуму, котра б враховувала зміну у часі величини імунітету суб’єктів соціуму.
PDF

 schoolar | about seo