Skip to Content

Дослідження проблеми соціальної відповідальності підприємств

УДК 330.342
Гербеди М.В., студентка групи УЕ-71
Гречко А.В., к.е.н., ст. викладач
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В процесі даного дослідження проаналізовано явище соціальної відповідальності українського бізнесу в умовах сучасної економіки та виявлено проблеми та перспективи його розвитку. На прикладі іноземних підприємств доведено доцільність та важливість соціальної спрямованості бізнесу, прерогативи соціальних цінностей над капіталістичними. Аргументовано, що саме демократична компанія є фінансово стійкою та має вплив на певні економічні процеси в країні.
 
PDFschoolar | about seo